Jak přistupují k tvorbě, ale především konzumaci obsahu zástupci jednotlivých generací?

Panelová diskuze: Střet generací

Jak přistupují k tvorbě, ale především konzumaci obsahu zástupci jednotlivých generací? O tom budou společně s Radanou Čechovou, šéfredaktorkou Marketing & Media, diskutovat naši panelisté.